Fri frakt över 500 kr

Integritetspolicy

Personuppgifter

Tehörnan R Nilsson AB (nedan Teshop) behandlar personuppgifter med största omsorg. Genom att lämna information via vår webbplats godkänner du att Teshop behandlar personuppgifter såsom namn, adress och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter används för att administrera din order, kontakta dig om det behövs i samband med order och skicka ut eventuella nyhetsbrev om du har accepterat det. 

Så behandlar vi dina uppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss delas med Klarna då vi samarbetar med Klarna när det gäller betalningar. Dina uppgifter kan också komma att delas med externa leverantörer (så som avtalspartners vad gäller leverans eller IT-leverantörer) i den mån det behövs för att administrera och genomföra ovan nämnda ändamål. Dina personuppgifter kommer dock inte att i övrigt vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och våra leverantörer som kan komma att hantera dina uppgifter för att säkerställa att dessa hanteras korrekt.

Endast personer hos Teshop som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. Teshop har vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. 

Teshop sparar dina personuppgifter till dess att uppgifterna inte längre behövs eller anses vara inaktuella. 

Dina rättigheter

Teshop är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag. 

Du har rätt att utan kostnad en gång per kalenderår kontakta Teshop och få veta vilka uppgifter som finns om dig. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format och du har rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera dina personuppgifter. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du inte längre vill prenumerera på vårat nyhetsbrev kan du avregistrera dig via länk i nyhetsbrevet eller kontakta oss.

Om du är missnöjd över hur Teshop behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för Teshops personuppgiftsbehandling. 


Har du några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på info@teshop.se.

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.